Centru National de Informare si Promovare Turistica Nehoiu

Unitatea Administrativ-Teritoriala Orașul Nehoiu, in calitate de beneficiar, a semnat in data de 30 martie 2015 contractul de finantare aferent Proiectului „Centrul Național de Informare și Promovare Turistica in orașul Nehoiu”, cod SMIS 52825, finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 – “Dezvoltarea durabila și promovarea turismului”, Domeniul major de interventie 5.3 – „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare in scopul creșterii atractivitații Romaniei ca destinație turistica”, Operațiunea – “Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistica (CNIPT) și dotarea acestora” cu o valoare totala de 474.344,33 lei, valoare totala eligibila de 454.569,94 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala. 410.794,86 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul național 34.683,68 lei și cofinanțare eligibila a beneficiarului 9.091,40 lei.

Programul Operational Regional 2007-2013 este gestionat la nivel national de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management, iar Organism Intermediar pentru Turism este Autoritatea Naționala pentru Turism, prin Direcția Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism.

Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea potențialului turistic romanesc, cu precadere al potențialului turistic antropic din orașul Nehoiu (patrimoniul ecumenic, cultural, istoric, tradițional și de agrement), in țara și strainatate, prin crearea unui centru național de informare și promovare turistica (CNIPT) in orașul Nehoiu, in scopul creșterii numarului turiștilor.

Proiectul are drept obiective specifice construirea unui centru de informare și promovare turistica in orașul Nehoiu, crearea unui site de promovare a turismului și a resurselor antropice din orașul Nehoiu și localitațile invecinate, sporirea vizibilitații obiectivelor turistice din orașul Nehoiu.

Prin realizarea unei oferte turistice complexe, originale, atractive, competitive și crearea unei imagini atractive a orașului Nehoiu pe piața turismului romanesc prin promovarea turismului durabil bazat pe o diversitate de forme de turism.

Rezultatele imediate ale proiectului sunt:

– construirea și dotarea unui centru național de informare și promovare turistica in orașul Nehoiu și
– crearea a doua noi locuri de munca.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt reprezentați de turiștii romani și straini, care prin intermediul Centrului Național de Informare Promovare Turistica vor beneficia de informații reale despre atracțiile turistice locale, regionale și naționale, evenimente culturale și de afaceri, on-line și prin punerea la dispoziția turiștilor de materiale de promovare, tour-operatorii,

Oferirea de pachete de vacanța profesioniste și accesibile in vederea includerii in cataloagele lor, oamenii de afaceri aflați in tranzit sau cu interese de afaceri in zona, care vor beneficia de oferta locala de cazare – posibilitați de petrecere a timpului liber sau orice facilitați de agrement și Consiliul Local Nehoiu, care va avea sub autoritatea sa un centru modern de informare și promovare turistica.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt reprezentati de proprietarii obiectivelor turistice, proprietarii de hoteluri, pensiuni și cabane turistice, restaurantele, unitațile administrativ-teritoriale invecinate și populația orașului Nehoiu, prin creșterea veniturilor la nivel local.

Durata de implementare: 9 luni (31.03.2015 – 30.12.2015).